Heeft uw kind talent, dan kan uw kind doorstromen van de recreatiegroep naar een selectiegroep. Dit is ter beoordeling van de trainster.

Wanneer
Zie hiervoor ons lesrooster Steenwijk en statisch lesrooster.

Wat is selectieturnen
De selectie is onderverdeeld in selectie 1 en 2.
Selectie 1 traint 2 uren per week selectie.
Selectie 2 traint 4 uren per week selectie

De turnsters in de selectiegroep mogen zelf bepalen of zij ook een les mee willen doen in een recreatieles.
Doordat de selectiegroepen meer uren trainen dan de recreatiegroepen bestaat er de mogelijkheid om de basiselementen verder uit te breiden en te verbeteren. Tijdens de trainingen wordt er ook aandacht besteed aan kracht en lenigheid en minder aan spel. De turnsters uit de selectiegroepen doen mee aan KNGU wedstrijden.
Het wedstrijdgeld wordt automatisch geïnd bij de leden.

 

 

 

ⓒ – 2022 | Advendo | Koel ICT