Club Extra in Steenwijk

Stimuleringsproject voor kinderen met een motorische achterstand. Sommige kinderen in de basisschoolleeftijd willen graag sporten, maar hebben hier meer moeite mee dan anderen. Ze hebben bv. beperkte motorische vaardigheden, zijn angstig aangelegd of hebben gedragsproblemen.Bij de gymles op school of de sportvereniging haken ze af, omdat ze het niveau niet kunnen bijbenen of het plezier erin verliezen. Voor deze leerlingen heeft de NebasNsg (Nederlandse sportorganisatie voor mensen met een beperking) een apart bewegingsprogramma opgezet, genaamd Club Extra.

Club Extra is een gewone vrijetijdsactiviteit en geen remedial teaching of therapie. Bij Club Extra sporten de kinderen in kleine groepen (max. 10 kinderen) op hun eigen niveau. In een veilige omgeving kunnen ze kennismaken met diverse bewegingsactiviteiten. Het uiteindelijke doel is dat de kinderen voldoende vaardigheden beheersen om aansluiting te vinden bij de sportvereniging. Club Extra helpt dan ook bij het zoeken naar een geschikte vereniging.

Club Extra wordt structureel aangeboden. De kosten voor dit (zie hiervoor ons contributie tarief). Om te kijken of club extra wat voor uw kind is mag hij of zij twee keer kosteloos meedraaien.

Club Extra in Steenwijk wordt gegeven:

Tijd: Donderdag van 16.15 tot 17.00 uur
Plaats: Gymzaal van “t Ravelijn

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Contactpersoon Danny Vermeulen
Telefoon 038-4200703
Mobiel 06-28791347
E-mail danny.vermeulen@stichtingopkop.nl

Na de 2de proefles dient uw kind ingeschreven te worden, als uw kind graag verder wil deelnemen aan de lessen (inschrijven gaat via de website lidmaatschap>aanmelden).

ⓒ – 2022 | Advendo | Koel ICT