Contributie
We werken met een zogenaamd cafetariamodel.
Je betaalt per uur (per week) dat je sport en je kunt hierbij zelf kiezen uit de sporten die Advendo aanbiedt.

Contributie incl. afdracht bondscontributie

1 uur   per week             € 15,00 per maand
2 uur   per week             € 25,00 per maand
3 uur   per week             € 30,00 per maand
4 uur   per week             € 35,00 per maand
5 uur en meer per week     € 40,00 per maand

De contributie wordt 12 maanden per jaar door middel van automatische incasso afgeschreven.
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- en wordt bij de eerste betaling geïncasseerd.
Het wedstrijdgeld en de wedstrijdpas wordt door middel van automatische incasso afgeschreven.

De contributie is per 1/1/2017 gelijkgetrokken aan betalen per uur en zal komende jaren met inflatie meestijgen.

 

Wijzigen rekeningnummer automatische incasso:

ⓒ – 2022 | Advendo | Koel ICT