CONTRIBUTIE

Contributie

We werken met een zogenaamd cafetariamodel.
Je betaalt per uur (per week) dat je sport en je kunt hierbij zelf kiezen uit de sporten die Advendo aanbiedt.

Contributie incl. afdracht bondscontributie

1 uur                € 15,00 per maand
2 uur                € 25,00 per maand
3 uur                € 30,00 per maand
4 uur                € 35,00 per maand
5 en meer        € 40,00 per maand

De contributie wordt 12 maanden per jaar door middel van automatische incasso afgeschreven.
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- en wordt bij de eerste betaling geïncasseerd.
Het wedstrijdgeld en de wedstrijdpas wordt door middel van automatische incasso afgeschreven.

De contributie is per 1/1/2017 gelijkgetrokken aan betalen per uur en zal komende jaren met inflatie meestijgen.
Klik hier

Klik hier om het formulier in te kunnen vullen. Powered by Yourhosting