Contributie
We werken met een zogenaamd cafetariamodel.
Je betaalt per uur (per week) dat je sport en je kunt hierbij zelf kiezen uit de sporten die Advendo aanbiedt.

Contributie incl. afdracht bondscontributie

1 uur per week                                                  € 17,50 per maand
vanaf  1½ uur ∼ 2 uur   per week                   € 27,50 per maand
vanaf  2½ uur ∼ 3 uur   per week                   € 32,50 per maand
vanaf  3½ uur ∼ 4 uur   per week                   € 37,50 per maand
vanaf  4½ uur ∼ 5 uur en meer per week     € 42,50 per maand

  • De contributie wordt 12 maanden per jaar door middel van automatische incasso afgeschreven.
  • Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- en wordt bij de eerste betaling geïncasseerd.
  • Het wedstrijdgeld en de wedstrijdpas wordt door middel van automatische incasso afgeschreven.
    Zelfs als selectieleden eerder stoppen tijdens het wedstrijdseizoen, kunnen wij nog steeds wedstrijdkosten in rekening brengen. Dit komt doordat zij al waren ingeschreven voor die wedstrijden en de vereniging toch de kosten daarvoor moet dragen.
De contributie is per 1/1/2017 gelijkgetrokken aan betalen per uur en zal komende jaren met inflatie meestijgen.

 

ⓒ – 2022 | Advendo | Koel ICT