OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

LET OP: Volgens de statuten kan opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het kalenderkwartaal met inachtneming van 4 weken opzegtermijn. De Ledenadministratie gaat hier in redelijkheid mee om. We hanteren in de praktijk 1 maand opzegtermijn. Je dient dus voor de 1e van de maand op te zeggen. De volgende maand betaal je dan nog contributie.

Voorbeeld: je zegt op 18 mei op. Je betaalt dan de maand juni nog contributie.

(*Als u een foutmelding krijgt bij het invoeren van de datum, dan gebruikt u waarschijnlijk Apple Safari. Om het probleem op te lossen gebruik dan een andere browser *)

Let op dit formulier komt te vervallen, u kunt uw lidmaatschap opzeggen via de clubassistent app!