LET OP: Volgens de statuten kan opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van 4 weken opzegtermijn. De Ledenadministratie gaat hier in redelijkheid mee om. We hanteren in de praktijk dat u 2x per jaar kunt opzeggen. Dit kan voor februari en voor augustus, je dient dus voor de 1e van de maand op te zeggen. Bij opzegging voor 1 februari betaald u t/m februari. Bij opzegging voor 1 augustus betaald u t/m augustus.

Voorbeeld: je zegt op 18 juli op. Je betaalt dan de maand augustus nog contributie.

U kunt uw lidmaatschap opzeggen alleen via de clubassistent app!

 

ⓒ – 2022 | Advendo | Koel ICT